O nas

Głównym celem Akademii Przedsiębiorczości Mentor jest propagowanie idei mentoringu biznesowego jako sposobu myślenia i działania, wpływającego bezpośrednio na rozwój przedsiębiorstwa oraz promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców.

Anna Rączkowiak
20200724_112843

Pomagamy znaleźć odpowiedzi na pytania:

speech-bubble-mentor

Jak wykorzystać potencjał osobistego rozwoju dzięki kreatywnej wyobraźni i strategiom kreatywnego myślenia

volume-up-interface-symbol-mentor

Jakie są kluczowe kompetencje psychologiczne lidera i menedżera, budowane na modelach kreatywnego myślenia i działania

hands-mentor

Jakie strategie wpływają na rozwój, a jakie służą integracji linii życia zawodowego i prywatnego

info-mentor

Jak można rozwijać komunikację kreatywną, dialog i współpracę i czym jest zarządzanie transformacyjne

group-mentor

Jak kreatywnie działać w sytuacjach trudnych i kryzysach na drodze lidera i menedżera

user-mentor

Jak stać się kreatywnym liderem w kolejnych fazach linii życia

Scroll to Top