Akademia Przedsiębiorczości Mentor podczas X Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie uzyskała nagrodę w kategorii „Lider Konkurencyjności”, która stanowi niezwykle prestiżowe wyróżnienie i uwypukla przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami działającymi w branży.
Podczas tego wydarzenia towarzyszyli mi moi partnerzy biznesowi którym dziękuję za zaufanie i wspólnie spędzony czas.
Elektrometal Energetyka SA Mariusz MaślanyMonika Kwiecień-Gonda
Dziękuję.

X Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się pod znakiem inspirujących spotkań i nawiązywania nowych znajomości. To wydarzenie, które gromadzi przedsiębiorców z różnych branż, dostarcza nie tylko wiedzy, ale również tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń i budowania relacji biznesowych.

Kongres rozpoczął się serią wykładów, w których doświadczeni przedsiębiorcy dzielili się swoimi historiami sukcesu oraz przeciwnościami, z którymi musieli się zmierzyć. Inspirujące prezentacje skłaniały do refleksji nad własnymi celami i strategiami biznesowymi.

W ramach paneli dyskusyjnych eksperci omawiali aktualne wyzwania stojące przed polskim biznesem. Tematy związane z innowacjami, transformacją cyfrową i zrównoważonym rozwojem były w centrum uwagi. Kongres stał się miejscem wymiany poglądów na temat najlepszych praktyk i nowatorskich rozwiązań.

Warto podkreślić, że dziesiąta edycja Kongresu Przedsiębiorczości przyciągnęła nie tylko doświadczonych biznesmenów, ale także młodych przedsiębiorców i startupy. To świadczy o rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorczością wśród młodego pokolenia oraz potrzebie ciągłego rozwoju i adaptacji do zmieniającego się rynku.

Spotkania networkingowe były nieodłącznym elementem kongresu, umożliwiając uczestnikom nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. To nie tylko szansa na pozyskanie potencjalnych partnerów handlowych czy inwestorów, ale także okazja do wymiany pomysłów i wsparcia wzajemnego w rozwijaniu własnych projektów.

X edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również inspirującym środowiskiem sprzyjającym budowaniu relacji i rozwojowi biznesowemu. Wniesione doświadczenia, nowe spojrzenie na wyzwania oraz nawiązane kontakty stanowią cenne aktywa dla każdego uczestnika, kształtując przyszłość polskiego przedsiębiorczości.

Scroll to Top